זמני תפילות – ימי החול

שחרית

06:30

מנחה

16:00

ערבית

20:00