תרומות

תרומות ותשלומים לבית הכנסת ניתן להעביר בדרכים הבאות:

1. לידי הגבאים

2. במעטפה לכתובת: מניין המרכז …

3. בכרטיס אשראי:

  1. מוקד טלפוני "שקל הקודש"
  2. אתר "שקל הקודש" –